Projektowanie

Oferujemy
Projekty terenów zieleni (osiedla mieszkaniowe, parki, obiekty biurowe, zieleńce)

Projekty Ogrodów Prywatnych

Projekty Aranżacji Wnętrz Zielenią

Projektowanie Zielonych Ścian Wewnątrz I Na Zewnątrz Budynków

Projektowanie Zielonych Dachów

Rewaloryzacje Parkowych Założeń Ogrodowych

Projektowanie Systemów Automatycznego Nawadniania, Systemów Oświetleniowych

Inwentaryzację Roślinności,

Opracowywanie Zasad Pielęgnacji Istniejących Oraz Projektowanych Obiektów Architektury Krajobrazu.