Zakres usług

Zakres usług
Projektowanie ogrodów i terenów zieleni

Nasadzenia roślinne dla obiektów użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych i ogrodów prywatnych (drzewa, krzewy, byliny, kwietniki sezonowe)

Sadzenie i przesadzanie dużych drzew

Zakładanie trawników z siewu i z rolki

Zielone ściany - aranżację zieleni we wnętrzach

"Zielone dachy"

Inwentaryzacje zieleni

Montaż i konserwację systemu automatycznego nawadniania

Montaż oświetlenia

Budowę zbiorników wodnych, kaskad i fontann

Budowę różnych typów nawierzchni (układanie podjazdów, ścieżek, chodników, parkingów z kostki granitowej, betonowej, kamienia naturalnego, kruszywa i nawierzchni specjalnych)

Urządzanie placów zabaw

Wykonywanie i instalacja elementów małej architektury (altany, ławki, pergole, murki oporowe itd.)

Pielęgnacja i konserwacja założeń ogrodowych i zieleni we wnętrzach.